تسلیت به خانواده های هموطنان از سقوط هواپیما

خبر درگذشت جمعی از هموطنان ما در حادثه تلخ و ناگوار سقوط هواپیمای مسافری تهران کیفف موجب تاثر و تالم فراوان شد و خبر از دست دادن تعداد زیادی از دانشجویان نخبه کشور در این حادثه بر این اندوه افزود. تیم وب پویا ضمن عرض تسلیت به خانواده این عزیزان و مردم عزیز کشورمان، برای بازماندگان آنها صبر جمیل خواهان است.